/ Organizare

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației este organizată în 3 departamente:

Activitatea desfasurată în facultate este coordonată de către Consiliul Facultății constituit din 20 cadre didactice și 7 studenți.

Conducerea operativă este asigurată de Biroul Consiliulului Facultății, format din decan, 2 prodecani, 3 directori de departamente și un reprezentant al studenților.

 
 

ANUNŢURI

  Program "Zilele carierei - OCOC"

7 -11 aprilie 2014

  Vizite ale studentilor la firme

  WORKSHOP - Simulare de interviu pentru angajare

  Program de Internship la nivelul administrației publice centrale - Guvernul Romaniei - termen limita 31.05.2014

  Competitia internationala Electrolux Design Lab 2014

  Consiliere psihologică individuala pentru studenti

  Ateliere PSI in cadrul OCOC

  Ediția a X-a a Concursului Internaţional Studențesc Digilent, Regiunea Europa