/ Cercetare - Domenii
Catedra de Bazele Electronicii

- Analiza şi sinteza circuitelor electronice complexe

- Microelectronică - circuite analogice şi digitale VLSI
- Tehnici moderne de prelucrarea semnalelor (procesoare de semnal, prelucrari paralele, prelucrari de semnale audio, de imagini)
- Tehnici de inteligenţa computaţională (fuzzy, algoritmi genetici, reţele neuronale)
- Optoelectronică şi comunicaţii optice

Catedra de Electronică Aplicată
- Sisteme de achiziţie şi prelucrare a datelor
- Surse de alimentare cu condiţionarea reţelei
- Senzori inteligenţi
- Compatibilitate electromagnetică în sisteme electronice
- Fiabilitatea sistemelor electronice
- Modelarea dispozitivelor electronice

Catedra de Comunicatii
- Analiza şi sinteza semnalului vocal
- Criptografie
- Aplicaţii multimedia
- Protocoale pentru reţele integrate şi Internet
- Verificatori biometrici
- Managementul reţelelor de telecomunicaţii
- Comunicaţii mobile 3G/4G
- Sisteme wireless
- Prelucrări digitale de imagini
- Baze de date multimedia şi aplicaţii distribuite 

 
 

ANUNŢURI

  Program "Zilele carierei - OCOC"

7 -11 aprilie 2014

  Vizite ale studentilor la firme

  WORKSHOP - Simulare de interviu pentru angajare

  Program de Internship la nivelul administrației publice centrale - Guvernul Romaniei - termen limita 31.05.2014

  Competitia internationala Electrolux Design Lab 2014

  Consiliere psihologică individuala pentru studenti

  Ateliere PSI in cadrul OCOC

  Ediția a X-a a Concursului Internaţional Studențesc Digilent, Regiunea Europa